New PDF release: Mutterisommeri: Valtaa ja voimaa (Finnish Edition)

By Alice Töyrylä

Traagisiin tositapahtumiin perustuvia kuvauksia siitä, kuinka 1960 - 1980 -lukujen suomalaisen lastensuojelun viranomaisvalvonta pettää ja lapsen sijaiskodissa kokema jatkuva, väkivalta sekä väkivallan pelko, vievät lapselta normaalin kasvun ja kehityksen turvaavan elämän mahdollisuuden. Kirja on suunnattu kaikille lapsen oikeuksista ja hyvinvoinnista kiinnostuneille ja on tarpeellista luettavaa erityisesti kasvatus- ja yhteiskuntatieteen -, lääketieteen -, oikeustieteen -, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille, opetuksen ja lastensuojelun ammattilaisille, lasten ja nuorten parissa toimiville, johtajille, kouluttajille ja tutkijoille.

Ihmisoikeudet, lapsen oikeudet, lastensuojelu, sijoitusperhe, varhaiskasvatus, lapsi, yhteiskunta. Human rights, children`s correct, baby safeguard, foster kin, schooling, baby, society.

Show description

Read or Download Mutterisommeri: Valtaa ja voimaa (Finnish Edition) PDF

Best finnish ebooks books

Get Armeijan harmaissa Turusssa ja Säkylässä: Muisteluita PDF

Kirjassa kuvataan kirjailijan omia kokemuksia armeija-ajalta Turussa ja Säkylässä. On sanottu, että kirja on ensimmäinen kirja, jossa joku on kuvannut johdonmukaisesti koko armeija-aikansa alusta loppuun. Kirjassa kuvaillaan armeijaan tuloa ja alokkaan tuntemuksia siitä miten armeijan rutiineihin päästään sisään ja mitä alokkaiden päivät sisältävät.

Katri Kyllönen's Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi Suomessa (Finnish PDF

Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi on ajankohtainen ja merkityksellinen aihe kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, naapurustoissa ja kaikenkaikkiaan monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Samalla se on ilmiönä haasteellinen tunnistaa ja tunnustaa. Non struggling with iteration ry:n vuosina 2012-2016 toteuttamassa Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi-hankkeessa on tutkittu seitsemän seasoned gradu-tutkimuksen kautta etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ilmenemistä lasten ja nuorten elämässä tämän päivän Suomessa sekä kehitetty menetelmä etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin vähentämiseksi lasten ja nuorten parissa.

Extra info for Mutterisommeri: Valtaa ja voimaa (Finnish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Mutterisommeri: Valtaa ja voimaa (Finnish Edition) by Alice Töyrylä


by Robert
4.4

Rated 4.00 of 5 – based on 33 votes