Download e-book for iPad: Druidin Tarina (Finnish Edition) by O. Toivonen

By O. Toivonen

Diag da (Deagh dia), Dagda on nimi jolla muinaisten kelttien kansa luojajumalaansa kutsui. Muinaiskeltit ilmestyivät ja vaikuttivat nykyisen Euroopan alueella n. v.5000 ekr. alkaen ja etenkin nykyisen Brittien saarten alueella heidän jälkeläisiään saattaa tavata vielä nykyäänkin. Heidän varhaisista vaiheistaan ei liiemmälti fakta tietoa juuri ole. Kansan suussa eläviä tarinoita, legendoja kylläkin runsaasti. Tarinat ja niiden kerronta ovat kautta aikojen liittyneet ihmisten yhdessäoloon. Osin viihdykkeenä, ajankuluna leirinuotioilla tai vastaavilla istuttaessa. Toisaalta tarinat myös auttavat siirtämään tietoa ajasta sukupolvelta toiseen. Osa näistä tarinoista on elänyt ja elää hyvinkin pitkään antaen alati uusien aikakausien ihmisille ainakin osatotuuksia menneestä. Suunnilleen kelttikansojen historiaan ilmestymisen aikoihin alkoi myös tapa muistiinmerkitä noita tarinoita jonkinmoisin kirjoitusmerkein. Tapa edesauttoi tarinoiden säilymistä. Kelttien kansan vaiheita ei paljolti kirjoitusmerkein ole tallennettu. Tämä teos kuitenkin kertoo ajasta jolloin asioita ja tapahtumia alettiin merkein ylöskirjata. Se kertoo eräiden kelttikansan henkilöiden tarinaa. Kertoo ajasta, jolloin magia oli osa ihmisen arkea ja olennot, jotka nykyihminen hymähtäen toteaa taruiksi olivat totisinta totta. Kertoo myös taisteluista joita tuolloin käytiin. Hyvä ja paha olivat jo olemassa ja kuten tänäkin päivänä niiden välistä kamppailua käytiin myös tuolloin paljolti ihmisyksilöiden mielessä . Teos vie lukijan yhden keskushahmon mukana myös Mesopotamiaan, Egyptiin ja niiden kaupunkeihin. Tinasaaret, eli nykyinen Englanti ja etenkin Wales ovat kylläkin tapahtumien pääpaikkana. Toivotan lukijalle antoisaa matkaa druidien ja ”taruolentojen” myötä kirjan sivuille ja toivon lukijan teoksen luettuaan erään päähahmon sanoja mukaillen toteavan: Olooni ja lukemaani olen tyytyväinen.

Show description

Read Online or Download Druidin Tarina (Finnish Edition) PDF

Similar finnish ebooks books

Download e-book for kindle: Armeijan harmaissa Turusssa ja Säkylässä: Muisteluita by Timo Honkala

Kirjassa kuvataan kirjailijan omia kokemuksia armeija-ajalta Turussa ja Säkylässä. On sanottu, että kirja on ensimmäinen kirja, jossa joku on kuvannut johdonmukaisesti koko armeija-aikansa alusta loppuun. Kirjassa kuvaillaan armeijaan tuloa ja alokkaan tuntemuksia siitä miten armeijan rutiineihin päästään sisään ja mitä alokkaiden päivät sisältävät.

Download e-book for kindle: Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi Suomessa (Finnish by Katri Kyllönen

Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi on ajankohtainen ja merkityksellinen aihe kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, naapurustoissa ja kaikenkaikkiaan monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Samalla se on ilmiönä haasteellinen tunnistaa ja tunnustaa. Non battling new release ry:n vuosina 2012-2016 toteuttamassa Etnisten vähemmistöryhmien välinen rasismi-hankkeessa on tutkittu seitsemän seasoned gradu-tutkimuksen kautta etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ilmenemistä lasten ja nuorten elämässä tämän päivän Suomessa sekä kehitetty menetelmä etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin vähentämiseksi lasten ja nuorten parissa.

Extra info for Druidin Tarina (Finnish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Druidin Tarina (Finnish Edition) by O. Toivonen


by Kevin
4.0

Rated 4.40 of 5 – based on 28 votes